Ναυτική Παράδοση

6 Δεκαετίες Λειτουργίας

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

15 Εργαστήρια Ειδίκευσης

Πτυχίο Μηχανικού Ε.Ν.

πάνω από 2.100 πτυχιούχοι

Καριέρα

Αξιωματικός Εμπ. Ναυτικού

Καλώς ήρθατε στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ‘’Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Σ/Α.Ε.Ν)’’ (ΦΕΚ Β 2240/10-06-2019) (ΑΔΑ :ΩΨ9Ρ4653ΠΩ-ΣΒΔ).

Σκοπός της είναι η παρουσίαση της ακαδημίας καθώς επίσης η προβολή των δράσεων της και η ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις τρέχοντες εξελίξεις στον χώρο των Ακαδημιών Εμπορικού  Ναυτικού.

’Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204/1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον Εσωτερικό Κανονισμό των  Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΕΣ/ΑΕΝ) (ΦΕΚ Β 2240/2019).

Ενημερωθείτε για τα κριτήρια εισόδου και τη διαδικασία εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Εισαγωγή στις ΑΕΝ

Προκήρυξη Εισαγωγής
Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά Ταξίδια
Απόκτηση Πτυχίου

Εκπαiδευτική διδασκαλία

Κάθε μάθημα θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του, που αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας και αντίστοιχα, ένα ενιαίο σύνολο πρακτικών, φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων ή ασκήσεων σε χώρους εργασίας θεωρείται διδαγμένο, όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών που, επίσης,  αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Κάθε μάθημα, ανάλογα με τη φύση του, μπορεί να διδάσκεται μόνο θεωρητικά, να περιλαμβάνει μόνο ασκήσεις ή μόνο πρακτικές εφαρμογές, μπορεί όμως να αποτελεί και συνδυασμό των προηγουμένων.

Θαλάσσια Πρακτική Εκπαίδευση

Υπάρχουν δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία. Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β` διδακτικό εξάμηνο.

Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ` διδακτικό εξάμηνο.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης

Εκτός από την καριέρα στο πλοίο ως πτυχιούχος Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού, και την εξέλιξή του μέχρι το βαθμό του Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν., ο πτυχιούχος Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους, όπως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι εφοδιασμοί, οι πρακτορεύσεις, οι νηογνώμονες, οι ασφαλίσεις κτλ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου (ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ), βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου.

Η Χίος έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορική, πολιτιστική και ναυτική παράδοση, με τους εκατοντάδες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες και χιλιάδες ναυτικούς.

Η σχολή ιδρύθηκε το έτος 1965, από τους αείμνηστους εφοπλιστές ΚΑΡΡΑ Κ. και ΧΑΝΔΡΗ Ι. Το έτος 1996, με την οικονομική βοήθεια των εφοπλιστών δωρητών ΤΣΑΚΟΥ Π. και του αείμνηστου ΠΑΤΕΡΑ Γ., προστέθηκε μια νέα πτέρυγα.

Εγκαταστάσεις - Εργαστήρια

Οι άρτιες εγκαταστάσεις και τα σύγχρονα εργαστήρια της ΑΕΝ Χίου εγγυώνται ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης στους/στις σπουδαστές/τριές της.

Στην Ακαδημία μας υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι σπουδαστές προετοιμάζονται θεωρητικά και πρακτικά, στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Στα εργαστήρια της Ακαδημίας επιτυγχάνεται η κατανόηση από τους σπουδαστές, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και προσομοιωτών, των εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων.

’Εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας

Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, των σπουδαστών/στριών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, λειτουργούν σε κάθε Α.Ε.Ν. Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Γραφείο Διοίκησης – Προσωπικού, β) Γραμματεία Α.Ε.Ν., γ) Γραμματεία Σχολής Α.Ε.Ν., δ) Γραφείο βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικών κειμένων και εκτυπώσεων, ε) Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας, στ) Γραφείο διασύνδεσης, ζ) Γραφείο επιμελητείας – τεχνικής υποστήριξης, η) Γραφείο απογραφής και θ) Γραφείο οικονομικής διαχείρισης.

Εθελοντισμός

Δράσεις των σπουδαστών της Ακαδημίας
Εθελοντική Αιμοδοσία ΑΕΝ Χίου

Υγεία

Τα παιδιά της Ακαδημίας αποτελούν τους πιο τακτικούς αιμοδότες σε καθημερινή βάση. Oι σπουδαστές με την εθελοντική αιμοδοσία μαθαίνουν να δίνουν το σπουδαιότερο δώρο στον συνάνθρωπο.
Δενδροφύτευση στην περιοχή του Κοφινά από τους σπουδαστές την ΑΕΝ Χίου

Περιβάλλον

Αναδασώσεις και καθαρισμοί ακτών σε συνεργασία με το Δασαρχείο και τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου, ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των σπουδαστών μας και αναδεικνύουν τον ρόλο της Ακαδημίας.
Ενίσχυση Λιμεναρχείου Χίου με υγειονομικό υλικό από τους σπουδαστές της ΑΕΝ Χίου

Κοινωνία

Οι σπουδαστές της ΑΕΝ Χίου παρέχουν την βοήθεια τους προσφέροντας την οικονομική, συμβολική, συνεισφορά τους σε διάφορους τομείς της κοινωνίας της χώρας μας, που πλήττονται ανά περιόδους.

Το γαλάζιο και το λευκό της σημαίας

Οι σπουδαστές της σχολής τοποθέτησαν στην οροφή του κτιρίου, την Ελληνική Σημαία. Αυτήν με την οποία ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο.

Κεντρικές φωτογραφίες και video από το chiosphotos.gr