Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Βιογραφικά Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Γνωρίστε το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΕΝ Χίου

ΘΛΙΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μηχανολόγος – Μηχανικός, πτυχιούχος του Instiutul (Universitatea) Politehnic ‘’TRAIAN VUIA’’ Din Timisoara το 1984.

Προσελήφθη ως ωρομίσθιος καθηγητής στην (τότε) ΑΔΣΕΝ Χίου το εκπαιδευτικό έτος 1986-1987.

Προσελήφθη με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου σαν Καθηγητής στην (τότε) ΑΔΣΕΝ Χίου την 27-10-1987.

Διορίστηκε σε μόνιμη κενή οργανική θέση με σχετική απόφαση του ΥΕΝ από την 17-03-1995.

Ορίστηκε Διευθυντής Σχολής για το χρονικό διάστημα 01-09-2005 έως 31-08-2008.

Εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντού Σχολής από την 01-09-2020.

 

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πτυχιούχος ΑΕΝ Χίου το 1996.

Διπλωματούχος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑΜΕ’’ το 2018.

Απόκτηση διπλώματος Α Μηχανικού ΕΝ το 2006.

Προσελήφθη ως ωρομίσθιος καθηγητής στην ΑΕΝ Χίου τα εκπαιδευτικά έτη 2003-2004,2015-2016, 2016-2017.

Προσελήφθη σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) ως Επίκουρος Καθηγητής Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικός Α’ ΕΝ την 10-03-2017.

 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας EKΠΑ Αθηνών το 1994.

Προσελήφθη με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου σαν Καθηγητής στην (τότε) ΑΔΣΕΝ Χίου την 24-10-1995.

Εντάχθηκε σε μόνιμη θέση της ΑΕΝ Χίου βαθμίδας Καθηγήτριας Ειδικών Μαθημάτων την 22-12-1998.

 

ZAOYΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μηχανολόγος – Μηχανικός, πτυχιούχος του Universita Degli Studi Di Napoli-Facolta Di Ingegneria το 1980.

Προσελήφθη ως ωρομίσθιος καθηγητής στην ΑΕΝ Χίου τα εκπαιδευτικά έτη 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986,

Προσελήφθη με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου σαν Καθηγητής (Μηχανολόγος Μηχανικός) στην (τότε) ΑΔΣΕΝ Χίου την 25-02-1986.

Ορίστηκε Διευθυντής Σχολής για το χρονικό διάστημα 01-09-1988 έως 31-08-2000.

Διορίστηκε σε μόνιμη κενή οργανική θέση με σχετική απόφαση του ΥΕΝ από την 17-03-1995.

 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πτυχιούχος ΑΕΝ Χίου το 2007.

Απόκτηση διπλώματος Β Μηχανικού ΕΝ το 2011.

Προσελήφθη ως ωρομίσθιος καθηγητής εφαρμογών στην ΑΕΝ Χίου τα εκπαιδευτικά έτη 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Προσελήφθη με τριετή θητεία ως Καθηγητής Εφαρμογών Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικός Β’ ΕΝ τον Ιανουάριο του 2021.