Κτιριακές

Εγκαταστάσεις

Οι Εγκαταστάσεις μας

Για την λειτουργία των γραφείων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού η Ακαδημία έχει συνολικά έξι γραφεία, συνολικού εμβαδού 140 τμ, τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, σχεδόν τριάντα (30) εργαζόμενους.

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, υπάρχουν δέκα εννέα (19) αίθουσες, συνολικού εμβαδού 1700 τ.μ. κατά προσέγγιση, στις οποίες πραγματοποιείται η θεωρητική αλλά και η πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών. 

Για τις ανάγκες ενδιαίτησης σπουδαστών υπάρχουν δέκα (10) κοιτώνες, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. κατά προσέγγιση, στους οποίους δύναται αν ενδιαιτηθούν συνολικά εβδομήντα δύο (72) σπουδαστές.

Για τις ανάγκες ψυχαγωγίας των σπουδαστών υπάρχει χώρος γυμναστηρίου, αίθουσα αναψυχής καθώς επίσης και χώρος βιβλιοθήκης.

Οι εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Χίου εδρεύουν ακριβώς στο κέντρο της πόλης της Χίου, ’επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 26