ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Εφαρμοστηρίου

Απόκτηση το 1976