ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Μηχανοστάσιο

Απόκτηση το 1976