ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Μηχανουργείο

Απόκτηση το 1976