ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Φλογοχειριστήριο

Απόκτηση το 1976