ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Ηλεκτροσυγκολλητήριο

Απόκτηση το 1976