ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Τεχνουργείας – Σωληνουργείο

Απόκτηση το 1976