Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την δήλωση μας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των Προσωπικων Δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου : www.aenchiou.gr.

Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα γι’ αυτό με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Παρακαλούμε να διαβάστε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

O ιστότοπος www.aenchiou.gr αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, μέσω της οποίας επιθυμούμε να παρέχουμε κάθε πιθανή πληροφορία σε όλους τους νέους που επιθυμούν να εγγραφούν στην Ακαδημία μας, να αναδείξουμε το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών, να γνωστοποιήσουμε τις δράσεις των σπουδαστών μας και να αναδείξουμε την σημαντικότητα της Ναυτικής Εκπαίδευσης για την κοινωνία της Χίου και της Ελλάδας.

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων αρμοδιότητας Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ/ΑΕΝ Χίου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ΥΝΑΝΠ/ΑΕΝ ΧΙΟΥ
Διεύθυνση Email: aenchiou@hcg.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δημοκρατίας 26, Τ.Κ. 82100, Χίος.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Τύπος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Ο ιστότοπος μας συλλέγει τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων στην φόρμα επικοινωνίας μας: Όνομα, Διεύθυνση Email. Επίσης συλλέγουμε τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων των σπουδαστών μας στην E-grammateia και συγκεκριμένα στην e-αίτηση: Αριθμός Γενικού Μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμό Τηλεφώνου, Αιτία Έκδοσης Πιστοποιητικού και Διεύθυνση email.

Επίσης συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων IP και άλλα παρεμφερή στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τον κάθε τύπο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε παρέχεται σε συγκεκριμένα σημεία της παρούσας Πολιτικής Προστασίας ή με εξειδικευμένα κείμενα οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη πριν από τη Συλλογή των Προσωπικών του Δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να δοθούν από τον ίδιο τον χρήστη ή, σε περίπτωση που πρόκειται για Δεδομένα Χρήσης, να συλλεχθούν αυτόματα όποτε ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τη φόρμα Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της στον παρόντα ιστότοπο. Σε περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος αυτός δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην παρέχουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι σχετικά με τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με την ΑΕΝ Χίου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies από αυτόν τον Ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies.

Μέθοδος και Τόπος Επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Η ΑΕΝ Χίου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων που συλλέγονται από τον Ιστότοπο.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server που φιλοξενείται. Τα δεδομένα αποστέλλονται με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση email μας, όπως αυτή αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Η επεξεργασία δεδομένων, στον λογαριασμό μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η ΑΕΝ Χίου μπορεί, βάσει του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και του Άρθρου 5 του Ν. 4624/2019, να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο
 • επεξεργασίας, (πχ όταν συλλέγουμε δεδομένα βάσει των αρμοδιοτήτων μας από τον οργανισμό)
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

Ακόμη, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, οι Χρήστες έχουν συναινέσει στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την αποδοχή της αποθήκευσης Cookies στη συσκευή τους. Η συγκατάθεση αυτή παρέχεται με την σχετική επιλογή του Χρήστη, από την πρώτη στιγμή που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας, στο παράθυρο που ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης του. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 8 του ΓΚΠΔ.

Τόπος Επεξεργασίας

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της ΑΕΝ ΧΙΟΥ και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, εντός Ελλάδας.

Σε κάθε περίπτωση το datacenter που φιλοξενεί τον server του ιστότοπου της ΑΕΝ Χίου βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι εάν η τοποθεσία σας ως χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή/και Ε.Ε, τα προσωπικά του σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός Ελλάδας και Ε.Ε. ακολουθώντας την δρομολόγηση από τον server μέχρι την συσκευή σας.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Η ΑΕΝ Χίου έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία και εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσυρθεί, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον Χρήστη. Επιπλέον, η ΑΕΝ Χίου μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας Δημόσιας Αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ο σκοπός της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στην ΑΕΝ Χίου να παρέχει τις Υπηρεσίες της, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Χρήστη, E-grammateia.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται ήδη και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επικοινωνία με το Χρήστη

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της εκάστοτε φόρμας. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του . Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς στη διεύθυνση email μας.

Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Όνομα και Διεύθυνση email.

E-αίτηση

Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να του προσκομίσει για αναγραφόμενο λόγο συγκεκριμένο αριθμό αντιγράφων, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό Σπουδών, Πιστοποιητικό Σπουδών με Αναλυτική Βαθμολογία, Πιστοποιητικό Στεγαστικού Επιδόματος, Πιστοποιητικό Αποφοίτησης και Πιστοποιητικό Αποφοίτησης με Αναλυτική Βαθμολογία. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας αυτής, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του. Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email μας.

Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Αριθμός Γενικού Μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμό Τηλεφώνου, Αιτία Έκδοσης Πιστοποιητικού και Διεύθυνση email.

Αξιολόγηση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης και Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο του ατόμου προβαίνει σε αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ακαδημίας. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας αυτής, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του. Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email μας.

Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (προαιρετικά): Ονοματεπώνυμο.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στους άλλους ιστότοπους.

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τη δήλωση προστασίας απορρήτου που ισχύει για εκείνον τον ιστότοπο.

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από την ΑΕΝ Χίου.

Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Nα αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από την ΑΕΝ Χίου, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιορθώσουν τα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΑΕΝ Χίου δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από την ΑΕΝ Χίου.
 • Να υποβάλλουν μια καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας

Όποτε τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει η ΑΕΝ Χίου ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΑΕΝ Χίου, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους που δικαιολογεί την αντίρρηση.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΝ Χίου μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα απαντηθούν από την ΑΕΝ Χίου το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομικές Ενέργειες

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από την ΑΕΝ Χίου στο Δικαστήριο ή σε διαδικασίες που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των συναφών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί η ΑΕΝ Χίου να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των Δημόσιων Αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική Προστασίας Δεδομένων, αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη συμπληρωματικές και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με τον εν λόγω ιστότοπο (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από την ΑΕΝ Χίου ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Αλλαγές στην πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η ΑΕΝ Χίου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτόν τον Ιστότοπο ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμες στην ΑΕΝ Χίου. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, η ΑΕΝ Χίου θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όποτε απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). 

Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Ιστοσελίδα, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αίτημα προς το διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα του Δικτυακού Τόπου) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στον ιστότοπο με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που επισκέφθηκε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και / ή το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή τον Ιστότοπο και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Στην παράγραφο Επικοινωνία, αναγράφεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

Ιστότοπος

Μια συλλογή ιστοσελίδων που είναι ομαδοποιημένες και συνήθως συνδεδεμένες με διάφορους τρόπους, μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους  χρήσης και σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές Πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα ιστότοπο.

Διαρροή Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Σε περίπτωση που η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα προσφυγής / καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2020