ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών Β Εξαμήνου

Β Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ώρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

36

9

3

45

2

7.04/App.2

Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική

60

0

4

60

3

7.04/App.1

Φυσική ΙΙ

24

6

2

30

4

7.04/App.3 & Fct.1

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι

60

0

4

60

5

7.04/App.4 & Fct.3

Αντοχή Υλικών

60

0

4

60

6

7.04/App.1, 4 & Fct.1

Μηχανική Ρευστών Ι

36

9

3

45

7

7.04/Fct.1

Ναυτικές Μηχανές

45

0

3

45

8

7.04/Fct.1

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι  – Δίκτυα

36

9

3

45

9

7.04/Fct.3 & 2.07

Τεχνουργεία – Εργαστήρια ΙΙ

0

60

4

60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450