ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών Γ Εξαμήνου

Γ Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ώρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο

ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ

30

0

2

30

2

7.04/Fct.3

Τεχνολογία Υλικών

30

0

2

30

3

7.04/Fct.2

Ηλεκτρονικά Ι

48

12

4

60

4

7.04/Fct.3

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

15

30

3

45

5

7.04/Fct.2

Πληροφορική – Η/Υ ΙΙ

0

45

3

45

6

7.04/Fct.4

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου

30

0

2

30

7

7.04/Fct.1

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 

60

15

5

75

8

7.04/Fct.2

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

60

15

5

75

9

7.04/Fct.3 & 2.07

 Τεχνουργεία – Εργαστήρια ΙΙΙ

0

60

4

60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450