ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών Δ Εξαμήνου

Δ Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

΄Ωρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά ΙV

30

0

2

30

2

7.04/Fct.3

Στοιχεία Μηχανών

60

0

4

60

3

7.04/App.3 & Fct.1

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

60

0

4

60

4

7.04/Fct.2

Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών

48

12

4

60

5

7.04/Fct.1

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

48

12

4

60

6

7.04/Fct.4

Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής & Περιβάλλοντος

30

0

2

30

7

7.04/App.1, 4 & Fct.1

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

36

9

3

45

8

7.04/Fct.1

Ατμοπαραγωγοί

36

9

3

45

9

7.04/Fct.3 & 2.07

Τεχνουργεία – Εργαστήρια ΙV

0

60

4

60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450