ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών Ε Εξαμήνου

Ε Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ώρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά V

24

6

2

30

2

7.04/Fct.4

Ναυπηγία ΙΙ

45

0

3

45

3

1.39 & 7.04/Fct.4

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

30

0

2

30

4

7.04/Αpp.5 & Fct.1

Καύσιμα – Λιπαντικά

48

12

4

60

5

7.04/Fct.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι – Αισθητήρια – Μετρήσεις

36

9

3

45

6

7.04/Fct.1

Ατμοστρόβιλοι

36

9

3

45

7

7.04/Fct.2

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

48

12

4

60

8

7.04/Fct.1

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ – Μεταφορά Υγρών Φορτίων

48

12

4

60

9

7.04/Fct.3 & 2.07

Τεχνουργεία – Εργαστήρια V

0

75

5

75

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450