ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών ΣΤ Εξαμήνου

ΣΤ Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ώρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά VΙ

24

6

2

30

2

7.04/Fct.1

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ – Συστήματα Εκφόρτωσης

36

9

3

45

3

7.04/Fct.3

Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών

36

9

3

45

4

1.39 & 7.04/Fct.4

Ηγεσία – Διοικητικές δεξιότητες

30

0

2

30

5

7.04/Fct.1

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙΙ & Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου

48

12

4

60

6

7.04/Fct.2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ – Υδραυλικά-Πνευματικά Συστήματα

48

12

4

60

7

7.04/Fct.1

Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκ/σεις – Αερισμός

48

12

4

60

8

7.04/Fct.2

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων

36

9

3

45

9

7.04/Fct.3 & 2.07

Τεχνουργεία – Εργαστήρια VI

0

75

5

75

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450