ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξαμήνου

Α Εξάμηνο

α/α

STCW ΙΙΙ/1

MC/fct

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Ώρες ανά Εξάμηνο

Ώρες ανά

εβδομάδα

Σύνολο ωρών

Θεωρία

Εφαρμογές

1

3.17

Ναυτικά Αγγλικά Ι

36

9

3

45

2

7.04/App.2

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

45

0

3

45

3

7.04/App.1

Φυσική Ι

36

9

3

45

4

7.04/App.5

Χημεία

24

6

2

30

5

7.04/Fct.2

Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

48

12

4

60

6

7.04/Fct.4

Ναυπηγία Ι -Ναυτιλιακές Γνώσεις

42

3

3

45

7

7.04/Fct.1

Ναυτική Μηχανολογία

45

0

3

45

8

7.04/Fct.2

Πληροφορική – Η/Υ Ι

0

30

2

30

9

7.04/Fct.3

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

15

30

3

45

10

7.04/Fct.3

Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι

0

60

4

60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

450