Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικού Τμήματος

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Κύκλος Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

52

4

52

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

52

4

52

ΦΥΣΙΚΗ

52

4

52

ΧΗΜΕΙΑ

26

2

26

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

52

4

52

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-Η/Υ

39

3

39

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

15

 

50

 

5

 

65

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Ι

39

3

39

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι-ΔΙΚΤΥΑ

 

39

 

 

3

 

39

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ι

39

3

39

ΣΥΝΟΛΟ

327

128

35

455

Κύκλος B

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

39

3

39

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι

52

4

52

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

39

3

39

ΜΕΚ Ι

78

6

78

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

39

3

39

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

39

 

 

3

 

39

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

39

3

39

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Ι

 

39

 

 

3

 

39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

26

 

 

 

 

3

 

 

26

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΙ

65

5

65

ΣΥΝΟΛΟ

390

65

35

455