Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ Χίου

Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Σ.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: http://www.hcg.gr/sites/default/files/article/attach/aenChiou060820.pdf