Εκδήλωση Μνήμης για τους απολεσθέντες Ναυτικούς στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Αντιπροσωπεία σπουδαστών της Ακαδημίας συμμετείχε στις Εκδηλώσεις Μνήμης για τους απολεσθέντες Ναυτικούς στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο Χίου στις 30/8/2020.