Αρχικοί πίνακες για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού: