Οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού: