Χωρίς την φυσική παρουσία στην Σχολή η χειμερινή περίοδος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Κατόπιν σχετικής Διαταγής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών για την επιλογή του τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψιν των οδηγιών του ΕΟΔΥ, κατόπιν σύγκλησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Ακαδημίας, ελήφθη η απόφαση το σύνολο των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) όλων των εξαμήνων, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να γίνει χωρίς την φυσική παρουσία στην Σχολή σπουδαστών-σπουδαστριών, αλλά με την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Τα μαθήματα ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 05/10.