Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων κατά αξιολογική σειρά (και επιλεγέντων) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας