Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου, μόνο για το εαρινό εξάμηνο, των ειδικοτήτων : Έναν (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου. Έναν (01) Φυσικό. Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Αυτοματιστή Μηχανικό ΠΕ. Έναν (01) Μηχανικό Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίου, Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου, μόνο για το εαρινό εξάμηνο, των ειδικοτήτων :

  • Έναν (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου
  • Έναν (01) Φυσικό
  • Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Αυτοματιστή Μηχανικό ΠΕ
  • Έναν (01) Μηχανικό Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίου, Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.

 

ΑΔΑ Επαναπροκήρυξης : ΩΕΤΦ4653ΠΩ-Κ1Ω.