Κατάργηση διακίνησης αλληλογραφίας μέσω fax-τηλεομοιοτυπίας

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από 01-01-2021 καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η συγκεκριμένη κατάργηση δεν αφορά μόνο στις συναλλαγές κράτους-πολιτών αλλά και στις μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών επικοινωνία.