Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

-Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας

 

ΑΔΑ Επαναπροκήρυξης : 6Ψ1Μ4653ΠΩ-ΗΤΚ