ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 6ΤΗ64653ΠΩ ΞΦΧ

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί το σχετικό έγγραφο με ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα διενέργειας των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών/-στριών για τα εξεταζόμενα μαθήματα της περιόδου Φεβρουαρίου 2020-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 6ΤΗ64653ΠΩ ΞΦΧ