ΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί το σχετικό έγγραφο με  “ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση των χειμερινών διδακτικών εξαμήνων και τη διενέργεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»

ΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021