Συμμετοχή της ΑΕΝ Χίου στο INTERTANKO’s Hellenic Mediterranean Panel

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου η ΑΕΝ Χίου, ως μόνη εκπρόσωπος των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, συμμετείχε δια του Διοικητή της και του τελειόφοιτου σπουδαστή Χρίστου Τσίνα σε πάνελ ομιλητών της INTERTANKO, πιο συγκεκριμένα στο INTERTANKO’s Hellenic Mediterranean Panel, με ένα ακροατήριο στελεχών της ναυτικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Από τους ομιλητές της Ακαδημίας έγινε μια παρουσίαση του τρόπου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ΑΕΝ Χίου, συμφώνως των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό εξάπλωσης του covid 19.