Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Χίου

Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
ΑΔΑ : 9Κ404653ΠΩ-7ΓΔ.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 14 Ιουνίου 2021.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Κ404653ΠΩ-7ΓΔ