Προκήρυξη Εισαγωγής στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

ΑΔΑ δημοσίευσης στη diavgeia: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ

Προθεσμία κατάθεσης αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των δικαιολογητικών μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΑΔΑ Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ.