Παράδοση της μεγάλης ελληνικής σημαίας του Δήμου Χίου στην ΑΕΝ Μηχανικών

«Σε μια λιτή εκδήλωση που έλαβε χώρα την 17η Νοεμβρίου 2021 στον αύλειο χώρο της ΑΕΝ Χίου και με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Αντιδημάρχων-Συμβούλων Δήμου Χίου, αντιπροσωπείας ένστολων σπουδαστών/ριών της Σχολής και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΕΝ, παρεδόθη από τον Δήμαρχο Χίου Σταμάτιο Κάρμαντζη στον Διοικητή της Σχολής η Μεγάλη Ελληνική Σημαία του Δήμου Χίου, προκειμένου εφεξής φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής και αναρτάται από τους σπουδαστές της στις Εθνικές Επετείους».

 

 

Έγραψαν για την εκδήλωση:

https://www.politischios.gr/koinonia/sta-heria-ton-nautikon-tou-aurio-i-megali-simaia-vinteo

https://www.alithia.gr/koinonia/stin-aen-mihanikon-hioy-paradothike-i-megali-simaia-toy-dimoy-hioy

https://www.politischios.gr/koinonia/sta-heria-ton-nautikon-tou-aurio-i-megali-simaia-vinteo