Συμμετοχή σπουδαστών/τριών στις εργασίες της ημερίδας “Επιλέγω Ναυτιλία”

«Το σύνολο σχεδόν των φοιτούντων σπουδαστών και σπουδαστριών του 2ου εξαμήνου σπουδών συμμετείχε στις εργασίες της ημερίδας ¨Επιλέγω Ναυτιλία” που διοργανώθηκε από την Isalos.net και τα Ναυτικά Χρονικά στο Ευγενίδειο Ίδρυμα το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022. Τους συμμετέχοντες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας Ανδριώτης Αδαμάντιος και Λαμπρινάκη Βιργινία».