ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (KAI ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023– ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (KAI ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023– ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Αρχικός Πίνακας αναρτηθέν στη διαύγεια με ΑΔΑ: 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view