Προκηρύξεις

Κατηγορία

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ NΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (KAI ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ Ε.Ν ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ   ΑΔΑ : Ψ1Β34653ΠΩ-ΧΡΖ Προβολή αρχείου
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 – ΦΥΣΙΚΟΣ   ΑΔΑ : 609Ι4653ΠΩ-ΥΓΖ Προβολή αρχείου
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (KAI ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ   ΑΔΑ : ΡΦΣΚ4653ΠΩ-5ΤΨ Προβολή αρχείου
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας   ΑΔΑ Επαναπροκήρυξης : 6Ψ1Μ4653ΠΩ-ΗΤΚ Προβολή αρχείου
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΕΝ Χίου, μόνο για το εαρινό εξάμηνο, των ειδικοτήτων : Έναν (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου Έναν (01) Φυσικό Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ...
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ, ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Προβολή αρχείου
Read More
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας Προβολή αρχείου
Read More
Επαναπροκήρυξη για μια (01) θέση επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την επαναπροκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ6Σ4653ΠΩ-4Γ5?inline=true
Read More
Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού: ΑΔΑ: Ω1ΞΖ4653ΠΩ-Ν1Ο – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1.i.α. ΑΔΑ: ΨΖ834653ΠΩ-Χ70 – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1.i.β. ΑΔΑ: ΨΗΥ84653ΠΩ-Χ9Σ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1.iι.α. ΑΔΑ: ΨΒΝ24653ΠΩ-7ΣΤ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1.ιi.β. ΑΔΑ: ΩΩ7Φ4653ΠΩ-0ΕΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1.ιi.γ. ΑΔΑ: 6Γ0Ω4653ΠΩ-Μ4Σ –...
Read More
Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού: ΑΔΑ: 9ΠΧΒ4653ΠΩ-62Χ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΕΠ ΠΑΡ. 1. i. α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕΝ ΧΙΟΥ ΑΔΑ: ΡΔΛΒ4653ΠΩ-ΛΦΡ – ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡ. Α.1.i.α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΧΦ24653ΠΩ-Ν8Ε...
Read More
1 2 3