Κορονοϊός

Tag

Κατόπιν σχετικής Διαταγής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών για την επιλογή του τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψιν των οδηγιών του ΕΟΔΥ, κατόπιν σύγκλησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Ακαδημίας, ελήφθη η απόφαση το σύνολο των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) όλων των εξαμήνων, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να γίνει...
Read More
Εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 29/9/20 η η απόφαση με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID 19 και προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει έναρξης χειμερινών διδακτικών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες ακολουθώντας τα παρακάτω link: ΕΞΕ-ΚΠ-20550-2020 Ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για τη λειτουργία των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Έκδοση-1-2...
Read More