Πανελλήνιες 2021

Tag

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022. ΑΔΑ δημοσίευσης στη diavgeia: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ Προθεσμία κατάθεσης αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των δικαιολογητικών μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΑΔΑ Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ.
Read More