1 Οκτωβρίου, 2020

Day

Επαναπροκήρυξη για μια (01) θέση επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την επαναπροκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ6Σ4653ΠΩ-4Γ5?inline=true
Read More