11 Φεβρουαρίου, 2021

Day

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί το σχετικό έγγραφο με ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα διενέργειας των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών/-στριών για τα εξεταζόμενα μαθήματα της περιόδου Φεβρουαρίου 2020-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 6ΤΗ64653ΠΩ ΞΦΧ
Read More
Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί το σχετικό έγγραφο με  “ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση των χειμερινών διδακτικών εξαμήνων και τη διενέργεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» ΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Read More