12 Δεκεμβρίου, 2022

Day

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (KAI ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023– ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αρχικός Πίνακας αναρτηθέν στη διαύγεια με ΑΔΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view
Read More